Wymagania: co to jest protokół? protokoły zamknięte i otwarte, protokoły rutowalne i nierutowalne, protokoły zawodne i niezawodne, protokół IP: czas życia TTL (ang. Time to Live), protokół ICMP.  

Protokoły komunikacji sieciowej


Wymagania: Konwencje (zasady) nazywania domen: Powinny być unikatowe w ramach internetu, np. Microsoft.com, helion.pl, Nazwa nie może przekraczać 15 znaków nie licząc rozszerzeń takich, jak .com, .net – dłuższe nazwy nie będą akceptowane przez niektóre OS-y klientów, np. MAC OS, Tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki, Nie narusza praw autorskich […]

Konwencje nazywania domen i komputerów w systemie Windows Server


Kolejność wpisywania komend: Shift + F10 – uruchamia wiersz poleceń DISKPART list disk select disk X, gdzie X – numer dysku który chcemy poddać konwersji, clean convert gpt  

Konwersja dysku MBR na GPTWymagania: co to jest standard komunikacji sieciowej? czym jest sieć teleinformatyczna? standardy sieci przewodowej: Ethernet: medium transmisyjne, topologia, nośnik sygnału, typy transmisji danych: broadcast, multicast,  unicast, anycast, metoda wielokrotnego dostępu danych do łącza z badaniem stanu i wykrywaniem kolizji CMSA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), ramki (ang. […]

2.1. Standardy komunikacji sieciowej


Wymagania: rodzaje instalacji systemu: nowa, „czysta” instalacja, aktualizacja; planowanie procesu instalacji systemu, zapasowa kopia bezpieczeństwa (ang backup) danych użytkowników, kolejność instalacji wielu systemów operacyjnych na jednym dysku (w tym Windows i Linux), instalacja systemu na komputerze, który nie spełnia minimalnych lub zalecanych wymagań sprzętowych, podzespoły mające wpływ na wydajność pracy […]

Planowanie działań związanych z przygotowaniem systemu operacyjnego do pracy


Wymagania: Jakie rodzaje uprawnień występują w systemie Windows? przywileje, prawa logowania, uprawnienia wbudowane, prawa dostępu; co to jest lista kontroli dostępu ACL (ang. Access Control List)? na czym polega dziedziczenie uprawnień? jakie uprawnienia można nadać do udostępnionych zasobów? pełna kontrola, zmiana, odczyt; jak udostępniać foldery i przypisywać do nich uprawnienia?  

Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server


Wymagania: Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy), Wiersz poleceń: polecenie cmd, uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied), nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń; metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń: polecenie help, przełącznik i znak zapytania; omówienie wybranych poleceń, cdn.  

Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.