Archiwa miesięczne: Listopad R


Wymagania: Do czego służy konto systemowe? Czym jest UID (ang. user identifier)? W którym pliku przechowywane są informacje o wszystkich użytkownikach? Z ilu pól składają się poszczególne wiersze pliku /etc/passwd? Jaki znak oddziela poszczególne pola w pliku /etc/passwd? Jakie jest znaczenie poszczególnych pól w pliku /etc/passwd? Co oznacza „x” w polu znacznika […]

Zarządzanie użytkownikami w OS Linux


Wymagania: Jakie są tryby uruchamiania komputera? Co to jest tryb awaryjny i do czego służy? Kiedy warto uruchomić komputer w trybie awaryjnym? Jakie są różnice w uruchamianiu komputera w poszczególnych trybach? W jaki sposób można uruchomić komputer w trybie awaryjnym? Kiedy system operacyjny odmawia pracy, warto uruchomić go w trybie awaryjnym […]

Uruchamianie systemu w trybie awaryjnym


Wymagania: Co to jest standard FDDI? Budowa. Maksymalna prędkość, zasięg i ilość podłączonych urządzeń. Stacja robocza w FDDI. Urządzenia typu SAS, DAS, SAC, DAC. Zalety i wady FDDI. Następca FDDI. Analiza schematów FDDI. Sieć FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) jest cyfrową siecią w układzie podwójnych pierścieni przeciwbieżnych. Tak jak w przypadku sieci Token Ring […]

Technologia FDDI

Wymagania: Czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do (dez)instalacji, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia płyt związane z oddziaływaniem ładunków elektrostatycznych. Czynności, które należy wykonać podczas (dez)instalacji podzespołów komputera PC. Kolejność (de)montażu podzespołów składowych komputera klasy PC. Płyta główna zawiera liczne delikatne układy elektroniczne które mogą zostać uszkodzony w wyniku oddziaływania ładunków […]

Przygotowania do pierwszego demontażu komputera PCPojęcia: okablowanie strukturalne, okablowanie pionowe i poziome, okablowanie szkieletowe i dystrybucyjne. Normy okablowania strukturalnego. Skrętka i jej rodzaje. Oznaczenia skrętki. Kategorie skrętki. Złącza sieciowe dla skrętki. Kabel krosowany i prosty. Budowa światłowodów. Rodzaje wtyków światłowodów. Oznaczenia dla światłowodów. Kabel koncentryczny. Sieć bezprzewodowa. Standardy sieci bezprzewodowej. Parametry sieci bezprzewodowej. Częstotliwość sieci […]

Okablowanie strukturalne