Archiwa miesięczne: Grudzień R


Wymagania: Technologie sieci stosowane w sieci globalnej i sieci lokalnej. Problem ostatniej mili i metody jego rozwiązania. Szybkość transferu. Medium transmisyjne. Analiza schematów. (2) Rodzaje cyfrowych linii abonenckich i różnice pomiędzy nimi. Technologia łączności radiowej w standardzie DSL. Wymagania praktyczne: Gdzie na obu rysunkach występuje skrętka miedziana cztero-, a gdzie ośmio- […]

Standardy DSL i ADSL