Archiwa miesięczne: Październik R


Wymagania: sposób obsługi obrazów przez przeglądarki (współbieżność), popularne formaty plików graficznych i różnice pomiędzy nimi, element img: budowa, stosowanie łączy względnych i bezwzględnych w atrybucie src, wyświetlanie tekstu alternatywnego, określanie wielkości obrazów za pomocą atrybutów width oraz height; tworzenie miniatur, obsługa różnych programów graficznych w celu zmiany właściwości obrazka, piksel, […]

5. Umieszczanie obrazów na stronach WWW


Wymagania: dlaczego wprowadzono podział sieci na podsieci? dwie metody: metoda CIDR ze stałą długością maski: zalety i wady, zapis maski w zapisie CIDR, projektowanie struktury podsieci korzystając ze wzorów 2s, 2h -2, wyznaczanie adresu sieci, adresu rozgłoszeniowego i zakresu adresów hostów w wyznaczonych podsieciach, kalkulowanie ilości dostępnych sieci i hostów […]

6.2 – Podział sieci na podsieci


Wymagania: Określanie informacji o komputerze: do czego służy okno zadania konfiguracji początkowej? jak nazywa się proces odpowiedzialny za zadania konfiguracji początkowej? obsługa apletu Menedżer zadań: identyfikacja urządzeń wchodzących w skład komputera, odnajdywanie i rozwiązywanie konfliktów (sterowników) urządzeń, określanie szczegółowych informacji dotyczących sterowników; ustawianie strefy czasowej: zmiana daty i godziny serwera, zmiana […]

3. Zadania konfiguracji początkowejŚrodki ochrony osobistej
Wymagania: środki ochrony osobistej: opaska i mata antystatyczna, bawełniany fartuch ochronny, buty antyelektrostatyczne, okulary ochronne, gumowe rękawiczki; tworzenie kosztorysu zakupów odzieży w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem funkcji, środki czyszczące służące do utrzymania porządku i higieny w komputerze: płyta czyszcząca układy optyczne, sprężone powietrze, ściereczki bezpyłowe, płyn do czyszczenia wałków drukarki, pianka […]

3. Narzędzia i środki związane z diagnostyką i naprawą sprzętu ...

Wymagania: czynniki decydujące o wyborze optymalnej firmy hostingowej, domena a witryna; końcówki domen, instalacja i obsługa tekstowego interfejsu (ang. text-based user interface, TUI) klienta FTP (np. FileZilla, Total Commander, Smart FTP, WS FTP, cmd), ftp a sftp, czy edycja plików na serwerze WWW jest dobrym rozwiązaniem? kilka informacji o URL, protokół http, […]

4. Nawiązujemy połączenie