Archiwa miesięczne: Luty R


Wymagania: co to jest Windows Small Business Server? jakie jego wersje wyróżniamy? wymagania programowe w porównaniu do systemu Windows Server? składniki systemu? ograniczenia w stosunku do systemu Windows Server? instalacja systemu: tryb GUI i TUI, instalacja nietypowego kontrolera/sterownika dysku twardego, komunikat HAL, konwersja partycji z systemem plików FAT/ FAT32 na NTFS; […]

Small Business Server


Wymagania: budowa modelu blokowego, konfiguracja bloków elementów: stylu, grubości i koloru obramowania, tła, interlinii; stosowanie więcej, niż jednego arkusza stylu w jednym dokumencie html, określanie typu urządzeń obsługujących dany arkusz stylu dzięki zastosowaniu atrybutu media elementu link.  

10. Model blokowy elementów


Wymagania: rodziny czcionek, dostępność czcionek na różnych urządzeniach, tworzenie własnej czcionki i jej instalacja w komputerze, kontrola wyglądu czcionek: font-family, font-size – jednostki: px, em, %, słowa kluczowe, font-style, text-decoration, font-weight; w jaki sposób tworzone są kolory na stronach www? 17 predefiniowanych kolorów CSS, przeliczanie nasycenia kolorów podstawowych z pt […]

9. Style czcionek i kolorówWymagania: co to jest CSS (ang. Cascading Style Sheet)? zapisywanie pliku z rozszerzeniem css, reguła CSS i jej budowa: selektor, właściwość, wartość właściwości; umieszczanie komentarzy w plikach css, dziedziczenie stylów, sposoby dodawania stylów na w plikach html, stosowanie klas i identyfikatorów, walidacja pliku css za pomocą narzędzia w3c – klik, […]

8. Poznajemy CSS