10. Model blokowy elementów


Wymagania:

  • budowa modelu blokowego,
  • konfiguracja bloków elementów:
    • stylu, grubości i koloru obramowania,
    • tła,
    • interlinii;
  • stosowanie więcej, niż jednego arkusza stylu w jednym dokumencie html,
  • określanie typu urządzeń obsługujących dany arkusz stylu dzięki zastosowaniu atrybutu media elementu link.