6. DOCTYPE. Standardy HTML


Wymagania:

 • historia HTML-a, w tym:
  • HTML, XML a XHTML,
  • standardy języka HTML;
 • organizacja standaryzacyjne W3C (ang. World Wide Web Consortium)
 • tryb dziwactw (ang. quirks) przeglądarki,
 • definicja typu dokumentu DOCTYPE,
 • ścisła i luźna wersja języka HTML 4.01,
 • znacznik meta i sposoby kodowania znaków na stronach WWW,
 • analizator w3c do sprawdzania zgodności stron WWW ze standardami – klik,
 • zalety i wady tworzenia stron zgodnych ze standardami. Czy zawsze warto to robić?
 • analiza kodu HTML pod kątem wyszukiwania elementów i atrybutów, które już nie należą do najnowszego standardu języka HTML, 
 • weryfikacja kodu HTML w celu odszukania błędów w kodzie HTML (walidacja).