8. Poznajemy CSS


Wymagania:

 • co to jest CSS (ang. Cascading Style Sheet)?
 • zapisywanie pliku z rozszerzeniem css,
 • reguła CSS i jej budowa:
  • selektor,
  • właściwość,
  • wartość właściwości;
 • umieszczanie komentarzy w plikach css,
 • dziedziczenie stylów,
 • sposoby dodawania stylów na w plikach html,
 • stosowanie klas i identyfikatorów,
 • walidacja pliku css za pomocą narzędzia w3c – klik,