Konfigurowanie i dostosowywanie środowiska pracy w systemie Windows


Dostosowywanie środowiska pracy w systemie Windows

Dostosowywanie środowiska pracy w systemie Windows – zdj. S. Duczek

Wymagania:

 • czym jest pulpit i jakie elementy zawiera?
 • co to jest ikona?
 • jakie informacje są przechowywane w profilu użytkownika?
 • na czym polega dostosowywanie pulpitu do potrzeb użytkownika?
 • nowe funkcje Windows 10:
  • Shake (potrząśnij i uporządkuj),
  • Snap (przyklej do krawędzi ekranu i dopasuj),
  • Peek (podejrzyj);
 • do czego służy i jakie elementy zawiera pasek zadań?
 • co to jest plik i jaka jest jego budowa?
 • co to jest system plików?
 • popularne systemy plików i różnice pomiędzy nimi
 • atrybuty plików
 • co to są znaki blankietowe (ang. wildcard)?
 • co to jest ścieżka dostępu?
 • różnica pomiędzy względną, a bezwzględną ścieżką dostępu?
 • wyszukiwarka plików systemu Windows, skrót klawiszowy [F3],
 • co to jest folder i folder podrzędny/podfolder?
 • tworzenie skrótów
 • aplety Panelu Sterowania,
 • eksplorator Windows:
  • metoda przeciągnij i upuść (ang. drag and drop),
  • elementy powłoki (ang. shell) systemu widoczne dla użytkownika.