Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników w Windows Server


Wymagania:

 • obsługa przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w konsoli mmc,
 • konta (grupowe) użytkowników, a użytkownicy indywidualni,
 • identyfikator SID (ang. Security Identifier),
 • uwierzytelnianie użytkowników,
  • interaktywne logowanie,
  • uwierzytelnienie sieciowe:
   • protokół Kerberos;
 • wybór sposobu logowania:
  • logowanie lokalne (ten komputer),
  • logowanie do domeny;
 • jakie konta są dostępne do nowej, czystej instalacji systemu?
 • które z w/w kont umożliwia korzystanie z usług domeny?
 • tworzenie kont dla nowych użytkowników,
 • lokalizacja kontenera na konta użytkowników w domenie,
 • tworzenie nowych grup użytkowników,
 • przypisywanie użytkownikom folderów macierzystych zlokalizowanych na serwerze (tzw. mapowanie dysku sieciowego)

Jak przypisać folder macierzysty do użytkownika? – klik.

Tworzenie grup i zarządzanie nimi – klik.