Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.


Wymagania:

 • Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy),
 • Wiersz poleceń:
  • polecenie cmd,
  • uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora,
  • komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied),
  • nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń;
  • metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń:
   • polecenie help,
   • przełącznik i znak zapytania;
  • omówienie wybranych poleceń,
 • cdn.