Archiwa miesięczne: Listopad RWymagania: AD jako usługa katalogowa, AD jako przestrzeń nazw, Struktura AD: liść -> jednostka organizacyjna (kontener) -> domena -> drzewo -> las (patrz rys. poniżej), instalacja i uruchomienie usługi, promocja serwera do roli kontrolera domeny (dcpromo.exe), delegacja domeny i jak ją zmienić? instalacja serwera DNS, zarządzanie domeną poprzez przystawkę Użytkownicy […]

Podstawowe pojęcia związane z Active Directory
Wymagania: Konwencje (zasady) nazywania domen: Powinny być unikatowe w ramach internetu, np. Microsoft.com, helion.pl, Nazwa nie może przekraczać 15 znaków nie licząc rozszerzeń takich, jak .com, .net – dłuższe nazwy nie będą akceptowane przez niektóre OS-y klientów, np. MAC OS, Tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki, Nie narusza praw autorskich […]

Konwencje nazywania domen i komputerów w systemie Windows Server