Administrowanie (sieciowymi) systemami operacyjnymi


Wymagania: Określanie informacji o komputerze: do czego służy okno zadania konfiguracji początkowej? jak nazywa się proces odpowiedzialny za zadania konfiguracji początkowej? obsługa apletu Menedżer zadań: identyfikacja urządzeń wchodzących w skład komputera, odnajdywanie i rozwiązywanie konfliktów (sterowników) urządzeń, określanie szczegółowych informacji dotyczących sterowników; ustawianie strefy czasowej: zmiana daty i godziny serwera, zmiana […]

3. Zadania konfiguracji początkowej


Wymagania: CZYNNOŚCI PRZED INSTALACYJNE: pojęcia: serwer, klient? architektury systemów komputerowych: klient-serwer, peer-to-peer, co to jest system serwerowy? jakie są różnice (sprzętowe i w oprogramowaniu), pomiędzy systemem serwerowym, a nie serwerowym ze stajni Microsoftu? jakie są różnice pomiędzy systemami plików FAT i NTFS? dlaczego w systemach serwerowych konieczne jest używanie systemu […]

2. Instalacja i wstępna konfiguracja systemu Windows Server


Wymagania: Sprawdzenie obecnych ustawień sieci w Linux`ie (adres IP, brama, adres rozgłoszeniowy) Konfiguracja i reset (włączanie i wyłączanie) interfejsu sieciowego w Linux`ie Edycja plików odpowiedzialnych za konfigurację interfejsów sieciowych w Linux`ie Tworzenie kopii zapasowej pliku w Linux`ie Nazwy i rodzaje interfejsów sieciowych w Linux`e W większości wypadków chcemy, aby nasz komputer bądź inne […]

[Linux] Jak ustawić statyczny adres IP z poziomu konsoli?Wymagania: Co to jest terminal/ konsola i do czego służy? Określenie nazwy użytkownika, nazwy komputera i katalogu roboczego po uruchomieniu konsoli. Znaki specjalne: znak zachęty i ~. Nawigacja za pomocą strzałek na klawiaturze i klawisza Tab. Komunikat „Permission denied” i polecenie sudo. Polecenie apt-get. Znak wieloznaczności (ang. Wildcard) *.   Używanie […]

Terminal w Linuxie