Administrowanie (sieciowymi) systemami operacyjnymi


Wymagania: Jakie rodzaje uprawnień występują w systemie Windows? przywileje, prawa logowania, uprawnienia wbudowane, prawa dostępu; co to jest lista kontroli dostępu ACL (ang. Access Control List)? na czym polega dziedziczenie uprawnień? jakie uprawnienia można nadać do udostępnionych zasobów? pełna kontrola, zmiana, odczyt; jak udostępniać foldery i przypisywać do nich uprawnienia?  

Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server


Wymagania: obsługa przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w konsoli mmc, konta (grupowe) użytkowników, a użytkownicy indywidualni, identyfikator SID (ang. Security Identifier), uwierzytelnianie użytkowników, interaktywne logowanie, uwierzytelnienie sieciowe: protokół Kerberos; wybór sposobu logowania: logowanie lokalne (ten komputer), logowanie do domeny; jakie konta są dostępne do nowej, czystej instalacji systemu? […]

Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników w Windows Server


Wymagania: Określanie informacji o komputerze: do czego służy okno zadania konfiguracji początkowej? jak nazywa się proces odpowiedzialny za zadania konfiguracji początkowej? obsługa apletu Menedżer zadań: identyfikacja urządzeń wchodzących w skład komputera, odnajdywanie i rozwiązywanie konfliktów (sterowników) urządzeń, określanie szczegółowych informacji dotyczących sterowników; ustawianie strefy czasowej: zmiana daty i godziny serwera, zmiana […]

3. Zadania konfiguracji początkowejWymagania: CZYNNOŚCI PRZED INSTALACYJNE: pojęcia: serwer, klient? architektury systemów komputerowych: klient-serwer, peer-to-peer, co to jest system serwerowy? jakie są różnice (sprzętowe i w oprogramowaniu), pomiędzy systemem serwerowym, a nie serwerowym ze stajni Microsoftu? jakie są różnice pomiędzy systemami plików FAT i NTFS? dlaczego w systemach serwerowych konieczne jest używanie systemu […]

2. Instalacja i wstępna konfiguracja systemu Windows Server


Wymagania: Sprawdzenie obecnych ustawień sieci w Linux`ie (adres IP, brama, adres rozgłoszeniowy) Konfiguracja i reset (włączanie i wyłączanie) interfejsu sieciowego w Linux`ie Edycja plików odpowiedzialnych za konfigurację interfejsów sieciowych w Linux`ie Tworzenie kopii zapasowej pliku w Linux`ie Nazwy i rodzaje interfejsów sieciowych w Linux`e W większości wypadków chcemy, aby nasz komputer bądź inne […]

[Linux] Jak ustawić statyczny adres IP z poziomu konsoli?