Administrowanie (sieciowymi) systemami operacyjnymiWymagania: AD jako usługa katalogowa, AD jako przestrzeń nazw, Struktura AD: liść -> jednostka organizacyjna (kontener) -> domena -> drzewo -> las (patrz rys. poniżej), instalacja i uruchomienie usługi, promocja serwera do roli kontrolera domeny (dcpromo.exe), delegacja domeny i jak ją zmienić? instalacja serwera DNS, zarządzanie domeną poprzez przystawkę Użytkownicy […]

Podstawowe pojęcia związane z Active Directory


Wymagania: Konwencje (zasady) nazywania domen: Powinny być unikatowe w ramach internetu, np. Microsoft.com, helion.pl, Nazwa nie może przekraczać 15 znaków nie licząc rozszerzeń takich, jak .com, .net – dłuższe nazwy nie będą akceptowane przez niektóre OS-y klientów, np. MAC OS, Tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki, Nie narusza praw autorskich […]

Konwencje nazywania domen i komputerów w systemie Windows ServerWymagania: Jakie rodzaje uprawnień występują w systemie Windows? przywileje, prawa logowania, uprawnienia wbudowane, prawa dostępu; co to jest lista kontroli dostępu ACL (ang. Access Control List)? na czym polega dziedziczenie uprawnień? jakie uprawnienia można nadać do udostępnionych zasobów? pełna kontrola, zmiana, odczyt; jak udostępniać foldery i przypisywać do nich uprawnienia?  

Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server


Wymagania: obsługa przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w konsoli mmc, konta (grupowe) użytkowników, a użytkownicy indywidualni, identyfikator SID (ang. Security Identifier), uwierzytelnianie użytkowników, interaktywne logowanie, uwierzytelnienie sieciowe: protokół Kerberos; wybór sposobu logowania: logowanie lokalne (ten komputer), logowanie do domeny; jakie konta są dostępne do nowej, czystej instalacji systemu? […]

Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników w Windows Server


Wymagania: Określanie informacji o komputerze: do czego służy okno zadania konfiguracji początkowej? jak nazywa się proces odpowiedzialny za zadania konfiguracji początkowej? obsługa apletu Menedżer zadań: identyfikacja urządzeń wchodzących w skład komputera, odnajdywanie i rozwiązywanie konfliktów (sterowników) urządzeń, określanie szczegółowych informacji dotyczących sterowników; ustawianie strefy czasowej: zmiana daty i godziny serwera, zmiana […]

3. Zadania konfiguracji początkowej