Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowychWymagania: Wprowadzenie: co to jest okablowanie strukturalne sieci? jakie elementy infrastruktury teleinformatycznej do niego zaliczamy? okablowanie pionowe i poziome + stosowany w nich rodzaj okablowania, 4 najważniejsze normy o.s.s. Skrętka miedziana: co to jest skrętka miedziana? nazewnictwo polskie i angielskie budowa maksymalny zasięg kabla cel i długość skrętu par przewodów zakłócenia […]

Okablowanie strukturalne sieci

Wymagania: Lekcja 1 – Proces przygotowania i realizacji projektu sieci komputerowej: 6 etapów + który z nich jest najważniejszy i dlaczego? jakie dokumenty należy przygotować na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i po-wykonawczej? porównanie kosztów przed- i po-wykonawczych, czynniki środowiskowe, optymalne stosowanie strategii nadmiarowości; Lekcja 2 – Elementy struktury fizycznej sieci lokalnej: punkt dystrybucyjny: definicja i rodzaje, […]

Projektowanie fizycznej i logicznej struktury lokalnej sieci komputerowej


Wymagania: Technologie sieci stosowane w sieci globalnej i sieci lokalnej. Problem ostatniej mili i metody jego rozwiązania. Szybkość transferu. Medium transmisyjne. Analiza schematów. (2) Rodzaje cyfrowych linii abonenckich i różnice pomiędzy nimi. Technologia łączności radiowej w standardzie DSL. Wymagania praktyczne: Gdzie na obu rysunkach występuje skrętka miedziana cztero-, a gdzie ośmio- […]

Standardy DSL i ADSL