Sieci komputerowe


Wymagania: dlaczego wprowadzono podział sieci na podsieci? dwie metody: metoda CIDR ze stałą długością maski: zalety i wady, zapis maski w zapisie CIDR, projektowanie struktury podsieci korzystając ze wzorów 2s, 2h -2, wyznaczanie adresu sieci, adresu rozgłoszeniowego i zakresu adresów hostów w wyznaczonych podsieciach, kalkulowanie ilości dostępnych sieci i hostów […]

Podział sieci na podsieci

Wymagania: Technologie sieci stosowane w sieci globalnej i sieci lokalnej. Problem ostatniej mili i metody jego rozwiązania. Szybkość transferu. Medium transmisyjne. Analiza schematów. (2) Rodzaje cyfrowych linii abonenckich i różnice pomiędzy nimi. Technologia łączności radiowej w standardzie DSL. Wymagania praktyczne: Gdzie na obu rysunkach występuje skrętka miedziana cztero-, a gdzie ośmio- […]

Standardy DSL i ADSL


Wymagania: Co to jest standard FDDI? Budowa. Maksymalna prędkość, zasięg i ilość podłączonych urządzeń. Stacja robocza w FDDI. Urządzenia typu SAS, DAS, SAC, DAC. Zalety i wady FDDI. Następca FDDI. Analiza schematów FDDI. Sieć FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) jest cyfrową siecią w układzie podwójnych pierścieni przeciwbieżnych. Tak jak w przypadku sieci Token Ring […]

Technologia FDDI


Pojęcia: okablowanie strukturalne, okablowanie pionowe i poziome, okablowanie szkieletowe i dystrybucyjne. Normy okablowania strukturalnego. Skrętka i jej rodzaje. Oznaczenia skrętki. Kategorie skrętki. Złącza sieciowe dla skrętki. Kabel krosowany i prosty. Budowa światłowodów. Rodzaje wtyków światłowodów. Oznaczenia dla światłowodów. Kabel koncentryczny. Sieć bezprzewodowa. Standardy sieci bezprzewodowej. Parametry sieci bezprzewodowej. Częstotliwość sieci […]

Okablowanie strukturalne
Wymagania: Co to jest kolizja? Na czym polega transmisja rozgłoszeniowa? Symbole urządzeń sieciowych: ruter, przełącznik, koncentrator. Co to jest domena kolizyjna i rozgłoszeniowa? Jak rozpoznać (zaznaczyć) na schemacie sieci poszczególne domeny? Ile maksymalnie urządzeń może w niej pracować? Jakie urządzenia sterują ruchem w domenie? Jakie urządzenia ograniczają ruch w domenie? […]

Domena kolizyjna i rozgłoszeniowa