Systemy operacyjne


Wymagania: Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy), Wiersz poleceń: polecenie cmd, uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied), nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń; metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń: polecenie help, przełącznik i znak zapytania; omówienie wybranych poleceń, cdn.  

Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.

Wymagania: sterowniki kart graficznych, odświeżanie ekranu, rozdzielczość natywna, rodzaje monitorów, DPI (ang. dot per inch), sposób podłączania monitora /projektora do PC – złącza typu hot plug /hot swap, czcionki typu ClearType, dostosowywanie jakości obrazu do potrzeb użytkownika. Więcej na temat technologii ClearType – klik.

Jakość wyświetlanego obrazu na ekranie monitoraWymagania: Procedura uruchomienia sprzętu i oprogramowania: procedura testowania i uruchomienia komponentów sprzętowych, w tym: test POST, system BIOS; procedura uruchomienia systemu operacyjnego, w tym: główny rekord rozruchowy MBR, plik hal.dll; kontrolowanie uruchamianie komputera, w tym: co to jest tryb awaryjny? kiedy się go wykorzystuje? konfiguracja menedżera startowego (ang. boot manager), […]

Uruchamianie systemu Windows
Jest pewien prosty sposób na zidentyfikowanie konkretnego podzespołu. W tym celu potrzebujemy informację o tzw. Vendorze i Device ID. Klikamy PPM na ikonkę „Mój Komputer”, wybieramy Właściwości -> Sprzęt -> Menedżer urządzeń. Następnie rozglądamy się za urządzeniem obok którego znajduje się żółty symbol ze znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Klikamy PPM na ten element […]

Jak zidentyfikować nieznane urządzenie w systemie Windows?