Witryny i aplikacje
Wymagania: budowa modelu blokowego, konfiguracja bloków elementów: stylu, grubości i koloru obramowania, tła, interlinii; stosowanie więcej, niż jednego arkusza stylu w jednym dokumencie html, określanie typu urządzeń obsługujących dany arkusz stylu dzięki zastosowaniu atrybutu media elementu link.  

10. Model blokowy elementówWymagania: rodziny czcionek, dostępność czcionek na różnych urządzeniach, tworzenie własnej czcionki i jej instalacja w komputerze, kontrola wyglądu czcionek: font-family, font-size – jednostki: px, em, %, słowa kluczowe, font-style, text-decoration, font-weight; w jaki sposób tworzone są kolory na stronach www? 17 predefiniowanych kolorów CSS, przeliczanie nasycenia kolorów podstawowych z pt […]

9. Style czcionek i kolorów


Wymagania: co to jest CSS (ang. Cascading Style Sheet)? zapisywanie pliku z rozszerzeniem css, reguła CSS i jej budowa: selektor, właściwość, wartość właściwości; umieszczanie komentarzy w plikach css, dziedziczenie stylów, sposoby dodawania stylów na w plikach html, stosowanie klas i identyfikatorów, walidacja pliku css za pomocą narzędzia w3c – klik, […]

8. Poznajemy CSS
Wymagania: historia HTML-a, w tym: HTML, XML a XHTML, standardy języka HTML; organizacja standaryzacyjne W3C (ang. World Wide Web Consortium) tryb dziwactw (ang. quirks) przeglądarki, definicja typu dokumentu DOCTYPE, ścisła i luźna wersja języka HTML 4.01, znacznik meta i sposoby kodowania znaków na stronach WWW, analizator w3c do sprawdzania zgodności […]

6. DOCTYPE. Standardy HTML


Wymagania: sposób obsługi obrazów przez przeglądarki (współbieżność), popularne formaty plików graficznych i różnice pomiędzy nimi, element img: budowa, stosowanie łączy względnych i bezwzględnych w atrybucie src, wyświetlanie tekstu alternatywnego, określanie wielkości obrazów za pomocą atrybutów width oraz height; tworzenie miniatur, obsługa różnych programów graficznych w celu zmiany właściwości obrazka, piksel, […]

5. Umieszczanie obrazów na stronach WWW