Cele SKGK


Celem koła grafiki komputerowej jest:

 • kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu w celu realizacji określonych zadań,
 • poznawanie programów komputerowych do obróbki zdjęć,
 • nauka efektownej prezentacji informacji wyjściowych w formie graficznej,
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwiającej uczniom zaprezentowanie swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami grafiki komputerowej,
 • zapoznanie z profesjonalnymi narzędziami grafiki wektorowej rastrowej oraz animacji,
 • obróbka zdjęć przy pomocy nowoczesnych programów graficznych,
 • tworzenie animacji,
 • rozszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i przetwarzania obrazu 2D i 3D,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów – zróżnicowanie zajęć sprawia, iż każdy z uczestników znajdzie treści interesujące dla niego,
 • pobudzenie kreatywności i kształtowanie umiejętności twórczego spojrzenia na świat,
 • kształcenie wytrwałości, dokładności i systematyczności podczas pracy,
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
 • wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • nauka współpracy w grupie oparta na zaufaniu i równym podziale obowiązków – podczas realizacji projektów grupowych,
 • rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetycznego,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia wartości wynikającego z przynależności do zespołu,
 • wspomaganie rozwoju indywidualnych uzdolnień uczniów.