Formy zajęć SKGKFormy zajęć Szkolnego Koła Grafiki Komputerowej:

  • zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć praktycznych w szkolnej pracowni komputerowej,
  • rowerowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
  • praca własna w domu,
  • praca przy komputerze – pobieranie danych z Internetu, obróbka zdjęć, tworzenie galerii, albumów, skanowanie fotografii, praca nad stroną internetową, przesyłanie zdjęć za pomocą poczty elektronicznej, kompresja danych,
  • pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia członków SKGK,
  • zorganizowanie wystaw i dekoracji okolicznościowych,
  • dokumentacja życia klubu (patrz facebook),
  • zorganizowanie Szkolnego Konkursu Graficzno-Informatycznego.