Kadra


W tej sekcji przedstawiamy nauczycieli, którzy uczą w naszej szkole przedmiotów zawodowych – informatycznych. Obecnie jest ich pięciu. Przedmioty, których uczą, co roku ulegają zmianie. Każdy z nich ma jednak swoją pasję – obszar, w którym czuje się optymalnie. Zostały one wymienione poniżej.

Sławomir Duczek
Administrator strony TI, HTML & CSS, DiN/MiE PC, PIMLSK, Ms Office, Wychowawca klasy IIb TI,  opiekun sali 114
Krzysztof Bihuń
Administrator dziennika elektronicznego, świadectwa i dyplomy, grafika komputerowa, systemy operacyjne, sieci komputerowe, opiekun sali 113
Grzegorz Nowicki
Administrator dziennika elektronicznego, świadectwa szkolne, C++, Linux, aplikacje internetowe, serwery bd, opiekun sali CII (ckp)
Waldemar Mieszkowski
Administrator strony ZS, uroczystości szkolne, Linux, UTK, wychowawca klasy IVb TI, opiekun sali 104
Paweł Kowalik
Montaż filmów, bazy danych, Skłodo-TV, wychowawca klasy IVab TI, opiekun sali CI (ckp)