Kwalifikacje


W ramach czteroletniego etapu edukacji w technikum w zawodzie technik informatyk uczniowie zdają trzy kwalifikacje (podstawa programowa 2012):

kwalifikacje_1024x728

Pierwszą kwalifikację (E.12) zdają pod koniec drugiej klasy (na przełomie maja i czerwca), drugą kwalifikację (E.13) zdają pod koniec trzeciej klasy, trzecią kwalifikację zdają (uwaga – zmiana!) pod koniec I semestru klasy czwartej!


W ramach pięcioletniej edukacji w technikum w zawodzie technik informatyk uczniowie zdają dwie kwalifikacje (podstawa programowa 2017):

  • EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
  • EE.09 – ???

Zobacz wykaz podręczników do poszczególnych kwalifikacji.


Już teraz spróbuj swoich sił w zawodowym teście on-line!