Kiedy przeprowadzany jest nowy egzamin zawodowy?


W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

  1. 9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
  2. 16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
  3. tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj.