O egzaminie


Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego możesz znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.