Wymagania: historia HTML-a, w tym: HTML, XML a XHTML, standardy języka HTML; organizacja standaryzacyjne W3C (ang. World Wide Web Consortium) tryb dziwactw (ang. quirks) przeglądarki, definicja typu dokumentu DOCTYPE, ścisła i luźna wersja języka HTML 4.01, znacznik meta i sposoby kodowania znaków na stronach WWW, analizator w3c do sprawdzania zgodności […]

6. DOCTYPE. Standardy HTML


Wymagania: Procedura uruchomienia sprzętu i oprogramowania: procedura testowania i uruchomienia komponentów sprzętowych, w tym: test POST, system BIOS; procedura uruchomienia systemu operacyjnego, w tym: główny rekord rozruchowy MBR, plik hal.dll; kontrolowanie uruchamianie komputera, w tym: co to jest tryb awaryjny? kiedy się go wykorzystuje? konfiguracja menedżera startowego (ang. boot manager), […]

Uruchamianie systemu Windows


Wymagania: Chłodzenie: elementy układu chłodzenia, cel montażu układu chłodzenia, podział radiatorów ze względu na: rodzaj metalu, przeznaczenie/miejsce montażu. podział wiatraków ze względu na: prędkość obrotową, miejsce montażu, typ chłodzenia (pasywne/aktywne). etapy zjawiska wymiany energii wewnętrznej, w tym konwekcja, umiejętność programowego monitoringu układu chłodzenia i dostosowywania go do własnych potrzeb. montaż dodatkowego chłodzenia, […]

5. Montaż komputera PC


Wymagania: sposób obsługi obrazów przez przeglądarki (współbieżność), popularne formaty plików graficznych i różnice pomiędzy nimi, element img: budowa, stosowanie łączy względnych i bezwzględnych w atrybucie src, wyświetlanie tekstu alternatywnego, określanie wielkości obrazów za pomocą atrybutów width oraz height; tworzenie miniatur, obsługa różnych programów graficznych w celu zmiany właściwości obrazka, piksel, […]

5. Umieszczanie obrazów na stronach WWWWymagania: dlaczego wprowadzono podział sieci na podsieci? dwie metody: metoda CIDR ze stałą długością maski: zalety i wady, zapis maski w zapisie CIDR, projektowanie struktury podsieci korzystając ze wzorów 2s, 2h -2, wyznaczanie adresu sieci, adresu rozgłoszeniowego i zakresu adresów hostów w wyznaczonych podsieciach, kalkulowanie ilości dostępnych sieci i hostów […]

Podział sieci na podsieci


Wymagania: Określanie informacji o komputerze: do czego służy okno zadania konfiguracji początkowej? jak nazywa się proces odpowiedzialny za zadania konfiguracji początkowej? obsługa apletu Menedżer zadań: identyfikacja urządzeń wchodzących w skład komputera, odnajdywanie i rozwiązywanie konfliktów (sterowników) urządzeń, określanie szczegółowych informacji dotyczących sterowników; ustawianie strefy czasowej: zmiana daty i godziny serwera, zmiana […]

3. Zadania konfiguracji początkowej


Wymagania: środki ochrony osobistej: opaska i mata antystatyczna, bawełniany fartuch ochronny, buty antyelektrostatyczne, okulary ochronne, gumowe rękawiczki; tworzenie kosztorysu zakupów odzieży w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem funkcji, środki czyszczące służące do utrzymania porządku i higieny w komputerze: płyta czyszcząca układy optyczne, sprężone powietrze, ściereczki bezpyłowe, płyn do czyszczenia wałków drukarki, pianka […]

3. Narzędzia i środki związane z diagnostyką i naprawą sprzętu ...


Wymagania: co to jest obudowa? dwa rodzaje obudów ze względu na wymiary i kształty sześć rodzajów obudów ze względu na architekturę płyt głównych zalety i wady obudowy typu desktop rodzaje, zalety i wady obudów typu tower cele stosowania obudów nowoczesne obudowy typu unibody od Apple`a case modding: co to jest? […]

2. Obudowy komputera PC