Wymagania: Jakie rodzaje uprawnień występują w systemie Windows? przywileje, prawa logowania, uprawnienia wbudowane, prawa dostępu; co to jest lista kontroli dostępu ACL (ang. Access Control List)? na czym polega dziedziczenie uprawnień? jakie uprawnienia można nadać do udostępnionych zasobów? pełna kontrola, zmiana, odczyt; jak udostępniać foldery i przypisywać do nich uprawnienia?  

Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server


Komendy wiersza poleceń
Wymagania: Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy), Wiersz poleceń: polecenie cmd, uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied), nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń; metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń: polecenie help, przełącznik i znak zapytania; omówienie wybranych poleceń, cdn. Przydatne polecenia: […]

Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.


Wymagania: obsługa przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w konsoli mmc, konta (grupowe) użytkowników, a użytkownicy indywidualni, identyfikator SID (ang. Security Identifier), uwierzytelnianie użytkowników, interaktywne logowanie, uwierzytelnienie sieciowe: protokół Kerberos; wybór sposobu logowania: logowanie lokalne (ten komputer), logowanie do domeny; jakie konta są dostępne do nowej, czystej instalacji systemu? […]

Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników w Windows Server


Wymagania: narzędzia montażowe: zaciskarka, stripper /ściągacz izolacji, nóż uderzeniowy /Krone; akcesoria montażowe: wtyki RJ-45, osłonki na wtyki i kable, gniazda abonenckie natynkowe i podtynkowe, listwy montażowe; procedury montażu oss montaż oss na stole montażowym zgodnie ze schematem  

9. Montaż okablowania strukturalnego sieciDostosowywanie środowiska pracy w systemie Windows
Wymagania: czym jest pulpit i jakie elementy zawiera? co to jest ikona? jakie informacje są przechowywane w profilu użytkownika? na czym polega dostosowywanie pulpitu do potrzeb użytkownika? nowe funkcje Windows 10: Shake (potrząśnij i uporządkuj), Snap (przyklej do krawędzi ekranu i dopasuj), Peek (podejrzyj); do czego służy i jakie elementy […]

Konfigurowanie i dostosowywanie środowiska pracy w systemie Windows


Wymagania: elementy składowe tabeli, umieszczanie tabeli na stronie WWW, dodawanie tytułu i podsumowania tabeli, tabela zagnieżdżona, modyfikacja wyglądu tabeli i tabeli zagnieżdżonej, rozszerzanie szerokości kolumn i wysokości wierszy (scalanie komórek) tabeli.  

Tabele


Wymagania: co to jest licencja? pomiędzy jakimi podmiotami jest zawierana? na jakich warunkach (zakres, miejsce, czas)? rodzaje licencji, prawa autorskie, klauzula „wszystkie prawa zastrzeżone”.  

Rodzaje licencji oprogramowania komputerowego


Opcje ekranu
Wymagania: sterowniki kart graficznych, odświeżanie ekranu, rozdzielczość natywna, rodzaje monitorów, DPI (ang. dot per inch), sposób podłączania monitora /projektora do PC – złącza typu hot plug /hot swap, czcionki typu ClearType, dostosowywanie jakości obrazu do potrzeb użytkownika. Więcej na temat technologii ClearType – klik.

Jakość wyświetlanego obrazu na ekranie monitora