Wymagania: do czego będę używać komputera? ile mam pieniędzy? gdzie kupić części? kupować na części, czy w całości? czy warto kupić tańszy komputer w supermarkecie? gwarancja i oznaczenia handlowe analiza ofert internetowych Praca domowa: analiza ofert rynkowych w Kętrzynie w budżecie: do 2.000, 3.000 i 10.000 zł.  

Jak kupić komputer?


Wymagania: co to jest Windows Small Business Server? jakie jego wersje wyróżniamy? wymagania programowe w porównaniu do systemu Windows Server? składniki systemu? ograniczenia w stosunku do systemu Windows Server? instalacja systemu: tryb GUI i TUI, instalacja nietypowego kontrolera/sterownika dysku twardego, komunikat HAL, konwersja partycji z systemem plików FAT/ FAT32 na NTFS; […]

Small Business Server


Funkcje wywoływane za pomocą okna Uruchom

Wymagania: metody pozycjonowania elementów: elementy pływające, właściwość clear; pozycjonowanie statyczne, pozycjonowanie bezwzględne, właściwość z-index; pozycjonowanie względne, pozycjonowanie ustalone; układy elastyczne i stałe; cdn.  

12. Układ i pozycjonowanie elementów
Wymagania: budowa modelu blokowego, konfiguracja bloków elementów: stylu, grubości i koloru obramowania, tła, interlinii; stosowanie więcej, niż jednego arkusza stylu w jednym dokumencie html, określanie typu urządzeń obsługujących dany arkusz stylu dzięki zastosowaniu atrybutu media elementu link.  

10. Model blokowy elementów


Wymagania: rodziny czcionek, dostępność czcionek na różnych urządzeniach, tworzenie własnej czcionki i jej instalacja w komputerze, kontrola wyglądu czcionek: font-family, font-size – jednostki: px, em, %, słowa kluczowe, font-style, text-decoration, font-weight; w jaki sposób tworzone są kolory na stronach www? 17 predefiniowanych kolorów CSS, przeliczanie nasycenia kolorów podstawowych z pt […]

9. Style czcionek i kolorów


Wymagania: co to jest CSS (ang. Cascading Style Sheet)? zapisywanie pliku z rozszerzeniem css, reguła CSS i jej budowa: selektor, właściwość, wartość właściwości; umieszczanie komentarzy w plikach css, dziedziczenie stylów, sposoby dodawania stylów na w plikach html, stosowanie klas i identyfikatorów, walidacja pliku css za pomocą narzędzia w3c – klik, […]

8. Poznajemy CSS