Podręczniki


Od 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy pracę z publikacjami wydawnictwa WSiP – link do informacji o książkach.

Książki te obowiązują dla podstawy programowej 2012 („stary” technik informatyk). Warto się z nimi zapoznać, ponieważ zawierają bardzo ciekawe zestawy ćwiczeń praktycznych, testów i przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Uczniowie klas I i II kierunku technik informatyk mogą zakupić publikację Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.

Uczniowie klas II i III kierunku technik informatyk mogą zakupić publikację Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.

Uczniowie klas III i IV kierunku technik informatyk mogą zakupić publikację Pracownia aplikacji internetowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.14. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.


Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 pojawiły się publikacje WSiP dla „nowego” technika informatyka (podstawa programowa 2017) – link do informacji o książkach.

Okładki:

Jak widać, póki co w sprzedaży pojawiła się dopiero pierwsza książka – EE.08. Składa się z ona trzech części i ma za zadanie przygotować uczniów do pierwszego egzaminu zawodowego, który zdają pod koniec klasy drugiej technikum.