Podręczniki


Od 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy pracę z publikacjami wydawnictwa WSiP – link do informacji o książkach.

e-12 e-13 e-14

Uczniowie klas I kierunku technik informatyk mają obowiązek posiadania książki Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.

Uczniowie klas II kierunku technik informatyk mają obowiązek posiadania książki Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.

Uczniowie klas III kierunku technik informatyk mają obowiązek posiadania książki Pracownia aplikacji internetowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.14. Praktyczna nauka zawodu” – Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel.