Sprawdzenie poziomu funkcjonalności domeny poleceniem Get-ADDomain z poziomu Power Shell`a
Procedura: Uruchamiany Power Shell. Wpisujemy komendę (wielkość liter może mieć znaczenie) Get-ADDomain [nazwa-domeny]. Jeśli w pkt 2 wyrzuca błąd na czerwono, zaimportujmy moduł AD poleceniem: import-module ActiveDirectory. Po wyświetleniu informacji na temat naszej domeny szukamy wiersza DomainMode.

Sprawdzenie poziomu funkcjonalności domeny


Aktywacja ukrytego, zaawansowanego Panelu Sterowania Windows
Instrukcja: Zaloguj się na konto z uprawnieniami Administratora. Utwórz Nowy folder o nazwie: „GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”. Uzyskujesz dostęp do ukrytego, zaawansowanego Panelu Sterowania.  

Windows God Mode: ON!


Wymagania: AD jako usługa katalogowa, AD jako przestrzeń nazw, Struktura AD: liść -> jednostka organizacyjna (kontener) -> domena -> drzewo -> las (patrz rys. poniżej), instalacja i uruchomienie usługi, promocja serwera do roli kontrolera domeny (dcpromo.exe), delegacja domeny i jak ją zmienić? instalacja serwera DNS, zarządzanie domeną poprzez przystawkę Użytkownicy […]

Podstawowe pojęcia związane z Active Directory


Wymagania: co to jest protokół? protokoły zamknięte i otwarte, protokoły rutowalne i nierutowalne, protokoły zawodne i niezawodne, protokół IP: czas życia TTL (ang. Time to Live), protokół ICMP.  

Protokoły komunikacji sieciowejWymagania: Konwencje (zasady) nazywania domen: Powinny być unikatowe w ramach internetu, np. Microsoft.com, helion.pl, Nazwa nie może przekraczać 15 znaków nie licząc rozszerzeń takich, jak .com, .net – dłuższe nazwy nie będą akceptowane przez niektóre OS-y klientów, np. MAC OS, Tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki, Nie narusza praw autorskich […]

Konwencje nazywania domen i komputerów w systemie Windows Server


Konwersja dysku GPT na MBR
Kolejność wpisywania komend: [Shift] + [F10] – uruchamia wiersz poleceń DISKPART list disk select disk X, gdzie X – numer dysku który chcemy poddać konwersji, clean convert gpt  

Konwersja dysku MBR na GPT


Wymagania: co to jest standard komunikacji sieciowej? czym jest sieć teleinformatyczna? standardy sieci przewodowej: Ethernet: medium transmisyjne, topologia, nośnik sygnału, typy transmisji danych: broadcast, multicast,  unicast, anycast, metoda wielokrotnego dostępu danych do łącza z badaniem stanu i wykrywaniem kolizji CMSA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), ramki (ang. […]

2.1. Standardy komunikacji sieciowej


Analiza partycji systemowych
Wymagania: rodzaje instalacji systemu: nowa, „czysta” instalacja, aktualizacja; planowanie procesu instalacji systemu, zapasowa kopia bezpieczeństwa (ang. backup) danych użytkowników, kolejność instalacji wielu systemów operacyjnych na jednym dysku (w tym Windows i Linux), instalacja systemu na komputerze, który nie spełnia minimalnych lub zalecanych wymagań sprzętowych, podzespoły mające wpływ na wydajność pracy PC; […]

Planowanie działań związanych z przygotowaniem systemu operacyjnego do pracy