Archiwa miesięczne: Marzec R


Wymagania: obsługa przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w konsoli mmc, konta (grupowe) użytkowników, a użytkownicy indywidualni, identyfikator SID (ang. Security Identifier), uwierzytelnianie użytkowników, interaktywne logowanie, uwierzytelnienie sieciowe: protokół Kerberos; wybór sposobu logowania: logowanie lokalne (ten komputer), logowanie do domeny; jakie konta są dostępne do nowej, czystej instalacji systemu? […]

Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników w Windows Server

Wymagania: elementy składowe tabeli, umieszczanie tabeli na stronie WWW, dodawanie tytułu i podsumowania tabeli, tabela zagnieżdżona, modyfikacja wyglądu tabeli i tabeli zagnieżdżonej, rozszerzanie szerokości kolumn i wysokości wierszy (scalanie komórek) tabeli.  

Tabele