Archiwa miesięczne: Kwiecień R


Komendy wiersza poleceń
Wymagania: Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy), Wiersz poleceń: polecenie cmd, uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied), nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń; metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń: polecenie help, przełącznik i znak zapytania; omówienie wybranych poleceń, cdn. Przydatne polecenia: […]

Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.