2.1. Standardy komunikacji sieciowej


Wymagania:

 • co to jest standard komunikacji sieciowej?
 • czym jest sieć teleinformatyczna?
 • standardy sieci przewodowej:
  • Ethernet:
   • medium transmisyjne,
   • topologia,
   • nośnik sygnału,
   • typy transmisji danych: broadcast, multicastunicast, anycast,
   • metoda wielokrotnego dostępu danych do łącza z badaniem stanu i wykrywaniem kolizji CMSA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection),
   • ramki (ang. frame),
   • adresy fizyczne (ang. physical addresses) MAC,
   • budowa ramki MAC (ang. Media Access Control frame),
   • obliczanie wielkości, czasu i prędkości przesyłania ramek w sieci Ethernet,
   • domena kolizyjna i rozgłoszeniowa,
   • segmentacja sieci,
   • przełączanie (ang. switching),
   • Ethernet przełączany;
  • FDDI:
   • co to jest standard FDDI?
   • budowa,
   • maksymalna prędkość, zasięg i ilość podłączonych urządzeń,
   • stacja robocza w FDDI,
   • urządzenia typu SAS, DAS, SAC, DAC,
   • zalety i wady FDDI,
   • następca FDDI,
   • analiza schematów FDDI;
  • ATM:
   • przeznaczenie,
   • zalety i wady,
   • przełączniki ATM,
   • budowa komórki (ang. cell);
  • DSL, ADSL:
   • zalety i wady,
   • szybkość transferu,
   • medium transmisyjne,
   • rodzaje cyfrowych linii abonenckich i różnice pomiędzy nimi,
   • problem ostatniej mili i jego rozwiązanie,
   • technologia łączności radiowej w standardzie DSL,
   • model DSL;
 • standard sieci przewodowej: IEEE 802.11:
  • medium transmisyjne,
  • nośnik sygnału,
  • dostępne częstotliwości pracy,
  • rodzaje urządzeń korzystające z komunikacji bezprzewodowej,
  • rodzaje urządzeń tworzące sieć bezprzewodową,
  • standardy: a/b/g/n/ac,
  • zalety i wady.

Przykładowe zadanie praktyczne – DSL:

 • Gdzie na obu rysunkach występuje skrętka miedziana cztero-, a gdzie ośmio- żyłowa?
 • Jakie wtyki montujemy na końcach tych skrętek?
 • Do czego służy splitter i filtr linii telefonicznej oraz gdzie je montujemy?
 • Jaka będzie konsekwencje nieprawidłowego podłączenia spllittera i/lub filtra?
 • Jakie porty Ethernet-owe występują w typowym modemie i w jakiej ilości?
 • Co wpinamy do poszczególnych portów Ethernet-owych w modemie?
 • Umiejętność podłączenia modemu/ modem-rutera (A)DSL i jego konfiguracja.

dsl_modem

Rys.1 – Podłączenie modemu DSL do cyfrowej linii abonenckiej za pomocą czterożyłowej skrętki z wtykiem RJ-11.

dsl_splitter_modem

Rys.2 – Odseparowanie połączenia Ethernet-owego i telefonicznego z cyfrowej linii abonenckiej dzięki zastosowaniu splittera.


Sieci komputerowe, technologie: Ethernet, Token-Ring, FDDI