Konwencje nazywania domen i komputerów w systemie Windows Server


Wymagania:

 • Konwencje (zasady) nazywania domen:
  • Powinny być unikatowe w ramach internetu, np. Microsoft.com, helion.pl,
  • Nazwa nie może przekraczać 15 znaków nie licząc rozszerzeń takich, jak .com, .net – dłuższe nazwy nie będą akceptowane przez niektóre OS-y klientów, np. MAC OS,
  • Tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki,
  • Nie narusza praw autorskich ani znaków handlowych zastrzeżonych dla innych firm (Urząd Patentowy),
  • Późniejsza zmiana domeny może być kłopotliwa,
  • Oddzielaj wewnętrzne domeny od tych przeznaczonych dla osób z zewnątrz poprzez dodanie dla lokalnej domeny rozszerzenia .firma (.local) lub .biuro (.office), np. helion.pl  a helion.firma.pl, helion.biuro.pl,
  • Uwaga! Dla użytkowników MAC OS nie wolno używać rozszerzenia .office – będzie się kłócić z systemem – wskazane używanie nazw typu: .local, .lan, .here;
 • Konwencje (zasady) nazywania komputerów:
  • Nazwy wszystkich komputerów pracujących w domenie wraz z serwerem muszą być niepowtarzalne (konflikt nazw komputerów w sieci),
  • Nazwy powinny jak najbardziej opisywać lokalizację komputerów, np. „Recepcja”, „Serwer2”, „Admin1”,
  • Niektóre firmy stosują kreatywny schemat nazw, np. listy galaktyk, gwiazd, uczonych, filozofów.