Podstawowe pojęcia związane z Active Directory


Źródło: https://www.blog.vikiwat.com/wp-content/uploads/2013/12/Active-Directory.jpg

Wymagania:

  • AD jako usługa katalogowa,
  • AD jako przestrzeń nazw,
  • Struktura AD: liść -> jednostka organizacyjna (kontener) -> domena -> drzewo -> las (patrz rys. poniżej),
  • instalacja i uruchomienie usługi,
  • promocja serwera do roli kontrolera domeny (dcpromo.exe),
  • delegacja domeny i jak ją zmienić?
  • instalacja serwera DNS,
  • zarządzanie domeną poprzez przystawkę Użytkownicy i komputery Active Directory konsoli mmc.

Źródło: https://soisk.info/index.php/Active_Directory

Więcej na temat struktury AD: klik.

Instalacja Active Directory na Windows Server 2008: klik.

Wyświetlenie informacji na temat domeny:
1. uruchom PowerShell
2. Wpisz i uruchom polecenie import-module activedirectory (tylko za pierwszym razem)
3. Wpisz i uruchom polecenie Get-ADDomain nazwa_domeny
Poleceniem Get-ADDomain nazwa_domeny | fl parametr można pobrać tylko żądane wartości, np. Name, itp.