Sprawdzenie poziomu funkcjonalności domeny


Sprawdzenie poziomu funkcjonalności domeny poleceniem Get-ADDomain z poziomu Power Shell`a

Sprawdzenie poziomu funkcjonalności domeny poleceniem Get-ADDomain z poziomu Power Shell`a – zdj. S.Duczek

Procedura:

  1. Uruchamiany Power Shell.
  2. Wpisujemy komendę (wielkość liter może mieć znaczenie) Get-ADDomain [nazwa-domeny].
  3. Jeśli w pkt 2 wyrzuca błąd na czerwono, zaimportujmy moduł AD poleceniem: import-module ActiveDirectory.
  4. Po wyświetleniu informacji na temat naszej domeny szukamy wiersza DomainMode.