Sieci komputeroweWymagania: co to jest standard komunikacji sieciowej? czym jest sieć teleinformatyczna? standardy sieci przewodowej: Ethernet: medium transmisyjne, topologia, nośnik sygnału, typy transmisji danych: broadcast, multicast,  unicast, anycast, metoda wielokrotnego dostępu danych do łącza z badaniem stanu i wykrywaniem kolizji CMSA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), ramki (ang. […]

2.1. Standardy komunikacji sieciowej


Wymagania: dlaczego wprowadzono podział sieci na podsieci? dwie metody: metoda CIDR ze stałą długością maski: zalety i wady, zapis maski w zapisie CIDR, projektowanie struktury podsieci korzystając ze wzorów 2s, 2h -2, wyznaczanie adresu sieci, adresu rozgłoszeniowego i zakresu adresów hostów w wyznaczonych podsieciach, kalkulowanie ilości dostępnych sieci i hostów […]

6.2 – Podział sieci na podsieciSzafa dystrybucyjna w sali 114 ZS
Wymagania: Wprowadzenie: co to jest okablowanie strukturalne sieci? jakie elementy infrastruktury teleinformatycznej do niego zaliczamy? okablowanie pionowe i poziome + stosowany w nich rodzaj okablowania, 4 najważniejsze normy o.s.s. Skrętka miedziana: co to jest skrętka miedziana? nazewnictwo polskie i angielskie budowa maksymalny zasięg kabla cel i długość skrętu par przewodów zakłócenia […]

3. Okablowanie strukturalne i sieci bezprzewodowe zgodne z normami

Pojęcia: okablowanie strukturalne, okablowanie pionowe i poziome, okablowanie szkieletowe i dystrybucyjne. Normy okablowania strukturalnego. Skrętka i jej rodzaje. Oznaczenia skrętki. Kategorie skrętki. Złącza sieciowe dla skrętki. Kabel krosowany i prosty. Budowa światłowodów. Rodzaje wtyków światłowodów. Oznaczenia dla światłowodów. Kabel koncentryczny. Sieć bezprzewodowa. Standardy sieci bezprzewodowej. Parametry sieci bezprzewodowej. Częstotliwość sieci […]

Okablowanie strukturalne


Urządzenia sieciowe
Wymagania: Symbole urządzeń sieciowych. Rola urządzeń sieciowych. Rodzaje i charakterystyka urządzeń sieciowych. karta sieciowa, koncentrator, przełącznik, punkt dostępowy, router, modem, most, wzmacniak. Pojęcie bramy sieciowej i zapory sieciowej.  

Urządzenia sieciowe