Systemy operacyjne
Analiza partycji systemowych
Wymagania: rodzaje instalacji systemu: nowa, „czysta” instalacja, aktualizacja; planowanie procesu instalacji systemu, zapasowa kopia bezpieczeństwa (ang. backup) danych użytkowników, kolejność instalacji wielu systemów operacyjnych na jednym dysku (w tym Windows i Linux), instalacja systemu na komputerze, który nie spełnia minimalnych lub zalecanych wymagań sprzętowych, podzespoły mające wpływ na wydajność pracy PC; […]

Planowanie działań związanych z przygotowaniem systemu operacyjnego do pracyKomendy wiersza poleceń
Wymagania: Polecenia zewnętrzne (jądro) i wewnętrzne (programy), Wiersz poleceń: polecenie cmd, uruchamianie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, komunikat Odmowa dostępu (ang. Permission denied), nawigacja po wierszu poleceń za pomocą klawiatury, myszki i poleceń; metody uzyskania pomocy dotyczącej poleceń: polecenie help, przełącznik i znak zapytania; omówienie wybranych poleceń, cdn. Przydatne polecenia: […]

Praca w trybie wiersza poleceń. Pliki wsadowe.

Opcje ekranu
Wymagania: sterowniki kart graficznych, odświeżanie ekranu, rozdzielczość natywna, rodzaje monitorów, DPI (ang. dot per inch), sposób podłączania monitora /projektora do PC – złącza typu hot plug /hot swap, czcionki typu ClearType, dostosowywanie jakości obrazu do potrzeb użytkownika. Więcej na temat technologii ClearType – klik.

Jakość wyświetlanego obrazu na ekranie monitora


Menu uruchamiania systemów operacyjnych
Wymagania: Procedura uruchomienia sprzętu i oprogramowania: procedura testowania i uruchomienia komponentów sprzętowych, w tym: test POST, system BIOS; procedura uruchomienia systemu operacyjnego, w tym: główny rekord rozruchowy MBR, plik hal.dll; kontrolowanie uruchamianie komputera, w tym: co to jest tryb awaryjny? kiedy się go wykorzystuje? konfiguracja menedżera startowego (ang. boot manager), […]

Uruchamianie systemu Windows