Kadra


W tej sekcji przedstawiamy nauczycieli, którzy uczą w naszej szkole przedmiotów zawodowych – informatycznych. Obecnie jest ich pięciu. Przedmioty, których uczą, co roku ulegają zmianie. Każdy z nich ma jednak swoją pasję – obszar, w którym czuje się optymalnie. Zostały one wymienione poniżej.

Sławomir Duczek
Administrator strony TI, HTML & CSS, DiN/MiE PC, PIMLSK, Ms Office, Wychowawca klasy IIIb TI,  opiekun sali 114
Krzysztof Bihuń
Administrator dziennika elektronicznego, świadectwa i dyplomy, grafika komputerowa, systemy operacyjne, sieci komputerowe, opiekun sali 113
Grzegorz Nowicki
Administrator dziennika elektronicznego, świadectwa szkolne, C++, Linux, aplikacje internetowe, serwery bd, opiekun sali CII (ckp)
Waldemar Mieszkowski
Administrator strony ZS, uroczystości szkolne, Linux, UTK, opiekun sali 104
Paweł Kowalik
Montaż filmów, bazy danych, drony, Skłodo-TV, opiekun sali 113a